skip to Main Content

Lofthus LiftJig AS er ansvarlig for innhaldet på liftjig.no. Det redaksjonelle ansvaret blir delt mellom Lofthus LiftJig AS og DataService Rjukan AS, som tek seg av drift av nettstaden i det daglege. Denne personvernerklæringen forklarer korleis informasjon om dei besøkande på nettstaden blir samla inn og brukt, i samhøve med personopplysningsloven § 19, og generell informasjon om korleis vi behandlar personopplysningar, i henhald til personopplysningsloven § 18, 1. ledd.

Bruk av informasjonskapslar på www.liftjig.no

For at nettstaden skal fungere så godt som mogleg for deg som brukar den, blir noko informasjon lagra når du bruker siden. Informasjonen blir lagra i små filar, også kalt cookies, på maskina di. Det blir mellom anna lagra:

  • Kva for nettlesar og versjon av den du brukar
  • Kva din internettadresse (IP-adresse) er
  • For kvar side som blir vist, blir også dette lagra:
    • Tid og dato for besøket
    • Kva for side du kom frå
    • Kor lenge besøket varte

Opplysningane blir ikkje brukt for å identifisere enkeltpersonar, men til å generere ein statistikk som viser mellom anna kva sider på nettstaden som blir mest besøkt og kva brukaren ynskjer å finne ut gjennom besøket. Poenget med dette er å lage ein betre teneste til deg som brukar den.

Google Analytics

For å forbedre siden blir analyseverktøyet Google Analytics brukt. Sporingskoden gjer IP-adressen din anonym før Google lagrar og bearbeidar informasjonen. Den einaste opplysningen som kan bli definert som ein personopplysning, IP-adressen din, er ikkje mogleg å spore tilbake til deg. Informasjon frå Google Analytics blir lagra på Google sine servere i USA og er underlagt Google sine retningsliner for personvern.

Avvise eller slette informasjonskapslar

Hvis du ikkje ynskjer at informasjon om deg skal bli samla inn, kan du slå det av i nettlesaren din. Les korleis du gjer dette hos Nettvett.no. Slik avviser/tillét du at det blir lagra informasjonskapslar, og slik slettar du eksisterande informasjonskapslar på maskina di.

Back To Top