skip to Main Content
Oppretting av Kjøpmannsgate 27, Trondheim

Bryggehus i Trondheim

Kjøpmannsgate 27 i Trondheim. Her har vi ei brygge på om lag 490 kvadratmeter i fem etasjar. Her skulle vi…

Nore stavkyrkje

Nore Stavkyrkje

Velkommen til kyrkjene i Numedal! Lofthus LiftJig As har vore inne i alle, her representert ved Nore. Biletet over og…

Fjoset på Ruiplassen, Eidsborg

Fjos på Ruiplassen

Typisk mindre prosjekt der nytt vert sett inn og det som er verdt å bevare blir teke vare på. Dette…

Stoge i Klevar, Heddal

Stoge i Heddal

Detalj frå Klevar, Heddal. Her var det ei gamal stoge som heilt vart ført attende til gamlesitilen i Heddal. Innvendig…

Løftesystem i Tresfjord kyrkje

Tresfjord kyrkje

Bildet syner tilpassing av løftesystem i Porsgrunn Østre kyrkje, Tresfjord kyrkje. Her vart sjølvsagt lagt inn mellomlegg slik at måling…

Utskiftning av råte på låve i Kvålsgrend i Høydalsmo.

Utskiftning av råte på låve

Mykje utskifting på låve i Kvålsgrend i Høydalsmo. Her lyft opp, ny fundamentering, hollesteinar trygt attende og alt rote treverk…

Oppsett løft av stavkyrkje i Numedal

Stavkyrkjer i Numedal

Typisk feste for løft i eit kyrkjetårn, dette frå Nore kyrkje i Numedal. Vi har vore med på restaurering av…

Back To Top