skip to Main Content

Lofthus LiftJig AS har brukt teknologien i straks 400 bygg og strukturar i fleire land. Ein nemner Norge, Sverige og Russland. I denne samanheng kan nemnast mange kyrkjebygg, Bryggen i Bergen, Kjøpmannsgate 27 i Trondheim nå i 2015 og mange andre.

Privatkundar med hytter, loft og bur, samt andre gamle bygg er ein stor del av kundekretsen vår.

Våre tidlegare prosjekt

Svingbart understell

Svingbart understell, Lio kraftstasjon

Teknologien har i 2015 hatt oppdrag med transport av kabelkulvertar i betong som underentreprenør for…

Oppretting av Kjøpmannsgate 27, Trondheim

Bryggehus i Trondheim

Kjøpmannsgate 27 i Trondheim. Her har vi ei brygge på om lag 490 kvadratmeter i…

Mandal kyrkje, front. Stor, kvit trekyrkje

Mandal kyrkje, Noregs største trekyrkje

Mandal kyrkje, frå litt etter 1790. Dette er Noregs største trekyrkje, står det på nett.…

Hovedhus under renovering. Fjødde, Høydalsmo

Gamalt tun på Fjødde i Høydalsmo

Frå fjellgarden Fjødde i Høydalsmo. Her var det mykje å ta tak i. Trong for…

Bryggen i Bergen

Bryggen i Bergen, Nordre Holmedalsgården

Moro å få innpass hjå UNESCO og! Vi var der på eit til dels komplisert…

Nore stavkyrkje

Nore Stavkyrkje

Velkommen til kyrkjene i Numedal! Lofthus LiftJig As har vore inne i alle, her representert…

Fjoset på Ruiplassen, Eidsborg

Fjos på Ruiplassen

Typisk mindre prosjekt der nytt vert sett inn og det som er verdt å bevare…

Stoge i Klevar, Heddal

Stoge i Heddal

Detalj frå Klevar, Heddal. Her var det ei gamal stoge som heilt vart ført attende…

Løftesystem i Tresfjord kyrkje

Tresfjord kyrkje

Bildet syner tilpassing av løftesystem i Porsgrunn Østre kyrkje, Tresfjord kyrkje. Her vart sjølvsagt lagt…

Utskiftning av råte på låve i Kvålsgrend i Høydalsmo.

Utskiftning av råte på låve

Mykje utskifting på låve i Kvålsgrend i Høydalsmo. Her lyft opp, ny fundamentering, hollesteinar trygt…

Loft bur frå Nordgarden i Åmotsdal

Loft, bur, gamle løer og stogebygningar

Her frå Nordgarden i Åmotsdal. Dette er toppen av visittkorta våre og og syner eit…

Oppsett løft av stavkyrkje i Numedal

Stavkyrkjer i Numedal

Typisk feste for løft i eit kyrkjetårn, dette frå Nore kyrkje i Numedal. Vi har…

Filipovskaya kyrkje

Filipovskaya kyrkje

Filipovskaya kyrkje i Russland, Arkhangelsk. Her løfta me 380 tonn, skifta ut treverk, oppretting og…

St. Nikolaskapellet

St. Nikolaskapellet

St. Nikolaskapellet i Kenozeroparken i Arkhangelsk. Utskifting treverk i mange plan med eitt oppsett. Ingen…

Sveitserbustad Sandefjord

Flytting av sveitserbustad

Ein sveitserbustad i Sandefjord måtte bli flytt eller riven. Her kunne vi løfte opp huset…

Arkitektkontor Grimstad

Arkitektkontor i Grimstad

Arkitektkontoret i Grimstad var i eit gammelt, tredelt bygg. Her hadde dei behov for ny…

Hedared kyrkje

Hedared stavkyrkje

I den siste gjenverande stavkyrkja, Hedared, skifta ein ut berre det som var skadd. Her…

Arkhangelsk

Arkhangelsk

Teknologien vår er utprøvd i Russland og fleire land. Den kan gi plass til arbeid…

Back To Top