skip to Main Content

Arkhangelsk

Arkhangelsk

Teknologien vår er utprøvd i Russland og fleire land. Den kan gi plass til arbeid i fleire nivå, bli tilpassa bruk på det enkelte objekt. Arbeidet kan skje under eksisterande tak, og tek vare på det som er att av verdi. Den gir god plass for veltilpassa nye delar.

Back To Top