skip to Main Content

Arkitektkontor i Grimstad

Arkitektkontor Grimstad

Arkitektkontoret i Grimstad var i eit gammelt, tredelt bygg. Her hadde dei behov for ny underetasje. Dei kunne ikkje ha driftsstans i byggeperioden.

Vår teknologi stabiliserte og løftet bygget og gav plass til at håndverkerane kunne lage nye fundament og underetasje samstundes som arkitektane fekk arbeide fullstendig uforstyrra.

Back To Top