skip to Main Content

Fjos på Ruiplassen

Fjoset på Ruiplassen, Eidsborg

Typisk mindre prosjekt der nytt vert sett inn og det som er verdt å bevare blir teke vare på. Dette er frå Ruiplassen i Eidsborg, Tokke, Telemark.

Eingong fjoset til dei kjente Ruijentene, nå atelier… trur vi.

Back To Top