skip to Main Content

Flytting av sveitserbustad

Sveitserbustad Sandefjord

Ein sveitserbustad i Sandefjord måtte bli flytt eller riven. Her kunne vi løfte opp huset og ta det med oss, og dermed ta med verdiane uendra. Slik kunne vi spare byggherren for store kostnadar og spare det offentlege for erstatningar til eigar der det er prat om at regulering gir riving.

Back To Top