skip to Main Content

Gamalt tun på Fjødde i Høydalsmo

Hovedhus under renovering. Fjødde, Høydalsmo

Frå fjellgarden Fjødde i Høydalsmo. Her var det mykje å ta tak i. Trong for ny kjellar, vatn og avlaup og våtrom i tillegg til gamal stoge i flott, gamalt tun med stort behov for opprusting førte til dette.

Sjå to bilete her som syner korleis det kan gå i eit gamalt tun med særprega miljø om ein vil, tør og kan.

I slike miljø kan det vere mykje pengar å hente med ein god framstilling om kva ein vil bevare og kvifor og med kva grunnlag!

Ferdig tun og nydeleg utsikt. Fjødde, Høydalsmo
Hovedhus under renovering. Fjødde, Høydalsmo
Back To Top