skip to Main Content

Hedared stavkyrkje

Hedared kyrkje

I den siste gjenverande stavkyrkja, Hedared, skifta ein ut berre det som var skadd. Her gav vi plass til gode handverkarar og tok vare på antikvariske verdiar. Ingen verdiar vart skadd under operasjonen og dei rette materialar kom på plass igjen.

Back To Top