skip to Main Content

Mandal kyrkje, Noregs største trekyrkje

Mandal kyrkje, front. Stor, kvit trekyrkje

Mandal kyrkje, frå litt etter 1790. Dette er Noregs største trekyrkje, står det på nett. Det er sitteplassar til 1800 menneske inne i denne. Vi fekk spørsmål om hjelp til trykkavlasting i fronten, kring våpenhuset og litt i skipet. Det synte seg at kyrkja hadde ei innvendig pussa murkjerne. Her var det nytta tegl og kalkmørtel. Inne i murverket var det stolpar og skråavstivningar i grovt tømmer. Botnsvill var i eik. Utvendig er kyrkja utfora og kledd med treverk (panel m.v.).

Mandal Byselskap: Mandal Kirke. Norges største trekirke. Oppført 1817-21. Panelt utmurt bindingsverk. Arkitekt Jørgen Gerhart løser eksempel på empierstilens "salkirker" i Norge. Første monumentalbygg reist i Norge etter 1814.

Stort prosjekt

Det synte seg at treverket, stendere og skråstivarar i fronten nesten var vekkrotna, så ein måtte ut med murverk for å erstatte treverk med nytt. Vi var med på starten på eit storprosjekt. Vi satte inn søyle og dragerkonstruksjon med fokus på løft av svill over 1. etg. Dette gjorde vi og løftet var på vel 350 tonn. Nå er treverk skift på fyrste del av prosjektet. Det omfatta front mellom dører delar av våpenhus og skip.

Bileta talar for seg i høve dimensjonane med stolpar og skråspenn i grovt virke.

Mandal kyrkje. Store dimensjonar!
Mandal kyrkje. Store dimensjonar!
Mandal kyrkje. Innvendig pussa murkjerne.
Mandal kyrkje. Grove dimensjonar!
Mandal kyrkje. Store dimensjonar!Mandal kyrkje. Innvendig pussa murkjerne.Mandal kyrkje. Grove dimensjonar!

Når murverket atter var på plass, demonterte vi heisejiggen og drog vidare til Kjøpmannsgate 27 i Trondheim.

Referanse frå prosjektet

Kenneth Jacobsen

Prosjektleiar, Byggmester Dovland AS

Telefon: 990 04 737

E-post: kenneth@dovland.no

Adresse: Byggmester Dovland AS
Ægirsvei 1A
4632 Kristiansand

Back To Top