skip to Main Content

Nore Stavkyrkje

Nore stavkyrkje

Velkommen til kyrkjene i Numedal! Lofthus LiftJig As har vore inne i alle, her representert ved Nore.

Biletet over og serien under frå Nore Stavkyrkje bygd rett etter 1167. Her lyft kyrkjetårndel og ein del i laftevegger rundt. Vi løfter og gjev plass for at det naudsynte kan bli skift ut med minimal skade rundt. Sjå dei fire bileta under.

Her splittar teknologien vår opp slik at håndverkarane får plass til å skifte ut det naudsynte utan å øydeleggje for langt ut. Sjå detaljane på bileta under!

Det er altså viktig korleis utstyret vert montert… Over, under eller på annan måte. Ein må vite korleis stive konstruksjonar i stål skal bli bruka for at eit løft ikkje skal knuse treverk eller skade på annan måte ved partielle løft som synt i fotorekkja herunder.

Nore stavkyrkje
Nore stavkyrkje
Nore stavkyrkje
Nore stavkyrkje
Nore Stavkyrkje
Nore stavkyrkjeNore stavkyrkjeNore stavkyrkjeNore Stavkyrkje

Det er altså viktig korleis utstyret vert montert… over, under eller på annan måte. Ein må vite korleis stive konstruksjonar i stål skal bli bruka for at eit løft ikkje skal knuse treverk eller skade på annan måte ved partielle løft som synt i fotorekkja herunder.

Back To Top