skip to Main Content

Utskiftning av råte på låve

Utskiftning av råte på låve i Kvålsgrend i Høydalsmo.

Mykje utskifting på låve i Kvålsgrend i Høydalsmo. Her lyft opp, ny fundamentering, hollesteinar trygt attende og alt rote treverk skift ut over. Tak med originalt standfalstak urørt i heile prosessen.

Ingen oppsett av utstyr er likt. Vi finn løysing på det meste og målet er å føre slike bygg attende til slik det eingong var, men nå sikrare fundamentert for ei ennå lengre framtid.

Back To Top