skip to Main Content

Disse personane kan bli kontakta viss de vil ha meir informasjon om arbeidet vårt.

Tom Gangstøe

Byggeformann, Stiftelsen Bryggen i Bergen

Telefon: 915 58 825

Kenneth Jacobsen

Prosjektleiar, Byggmester Dovland AS

Telefon: 990 04 737

E-post: kenneth@dovland.no

Adresse: Byggmester Dovland AS
Ægirsvei 1A
4632 Kristiansand

Eileen Garmann Johnsen

Fyrsteamanuensis, NTNU

Telefon: 950 89 589

E-post: eileene@online.no

Adresse: Eileen Garmann Johnsen
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
Institutt for Byggekunst, historie og teknologi
Sentralbygg 1
Alfred Getz vei 3
7491 Trondheim

Back To Top