skip to Main Content

Lofthus LiftJig AS er i desse dagar ute etter samarbeidspartnarar som kan tenkje seg å vere med på bruken, og lære bruken av teknologien vår.

Det er ei patentert teknologi i som har vore i bruk sidan på tidleg nittitall. Den har utvikla seg heile tida og har blitt brukt i fleire land. Vi nemner Norge, Sverige og Russland der vi og har patent i tillegg til Storbritannia og Østerrike.

Vi har snart vore inn i 400 bygg rundt om med hovudmarknad i Norge.

Samarbeide med oss?
Samarbeide med oss?

Fordelar for samarbeidspartnerar

Det er ein teknologi som det så langt ikkje finst maken til og som gjev entreprenør tilgang til eit marked som kanskje ikkje vi rår over sjølve. Vi har begrensa kapasitet, og kunnskap og kompetanse saman med vår teknologi vil gje innpass i nytt marked i nye områder.

Eksempel på anna bruk: Svingbart understell

Lofthus LiftJig AS og Bjarne Lofthus som entreprenør har og mange andre bruksområder for teknologien. Vi har mellom anna eit svingbart understell som vi fekk patentert attende i 2003 – 2004. Dette har vore bruka på mange objekt rundt omkring. Les meir om dette her.

Teknologien er patentert

Vi har patentert teknologien i ei rekkje land.

Back To Top