skip to Main Content

Fyrsteamanuensis, NTNU

Telefon: 950 89 589

E-post: eileene@online.no

Adresse: Eileen Garmann Johnsen
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
Institutt for Byggekunst, historie og teknologi
Sentralbygg 1
Alfred Getz vei 3
7491 Trondheim

Back To Top